Zasady kontaktu


Komentarze

1. Możliwe jest przesyłanie komentarzy bez rejestracji. Prosimy o zachowanie kultury osobistej.

2. Każdy zamieszczony komentarz zostanie sprawdzony i opublikowany albo odrzucony przez administratora (nie ukaże się tuż po jego przesłaniu).


Porady

1. Możesz wysyłać do nas korespondencję kanałem e-mail poprzez zamieszczony na stronie formularz.

2. Odpowiadamy także e-mailem na zgłoszenia, które dotyczą zgłoszonych przez Ciebie problemów psychologicznych i wychowawczych z Twoim dzieckiem.

3. Czas odpowiedzi na zgłoszony problem może się wydłużać w zależności od wzrostu ilości napływających do nas zgłoszeń problemów (ale na ogół odpowiadamy w ciągu 7-14 dni).

4. Wszelka świadczona przez nas pomoc (w postaci porad psychologicznych) jest nieodpłatna i niepowiązana z żadną działalnością gospodarczą.

5. Świadczone przez nas wsparcie nie powinno być traktowane jako pełna diagnoza psychologiczna (bo do tego potrzebny jest zwykle bezpośredni kontakt ze specjalistą – zwłaszcza w poważniejszych przypadkach). Możemy natomiast na poziomie ogólnym pokazać Ci możliwe przyczyny zgłoszonego problemu i podsuwać pomysły na ich rozwiązanie bądź dalsze postępowanie.

6. Korespondencja jest usuwana niezwłocznie po zamknięciu porady lub po upłynięciu 15 dni od ostatniej aktywności.

Przeszukaj Leoniki