Kwi 23, 2018 - 04:55 PM - Nie masz konta? Zarejestruj się
 

Regulaminy

Zasady korzystania z serwisu LEONIKI. SERWIS DLA DZIECI

1. Przyjęcie zasad regulaminu

Za każdym razem, kiedy wchodzisz na stronę, obowiązuje Cię niniejszy regulamin ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami. Integralną częścią regulaminu są Zasady Poufności.

2. Prowadzenie serwisu

Ta strona jest prywatnym przedsięwzięciem. Jej autor zastrzega sobie prawo do zamknięcia jej bez uprzedzenia, usuwania dowolnych (także Twoich) danych lub ich modyfikacji w dowolnym terminie i na dowolny okres i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3. Prawa autorskie

Treść udostępniana w tym serwisie (tekst i grafika) jest oryginalnym dziełem jego Autora. Wyjątek stanowią działy Forum, Listy, Galeria. Autor nie publikuje dzieł innych twórców. Utwory umieszczone na stronach LEONIKI. SERWIS DLA DZIECI są powszechnie dostępne, ale chronione prawem autorskim; Autor udostępniając je nie przenosi na Ciebie żadnych praw. Wszelkie użycia ich wymagają uzyskania pisemnej zgody Autora. Wszystkie cytaty z zamieszczonych w tym serwisie utworów muszą być zaopatrzone w imię i nazwisko autora. Korzystając z serwisu LEONIKI. SERWIS DLA DZIECI akceptujesz niniejsze postanowienia.

4. Poufność

Ustalenia dotyczące poufności gromadzonych w serwisie danych zostały opisany w dokumencie Zasady poufności.

5. Zakres Twojej odpowiedzialności

Nie jesteś zobowiązany się rejestrować, ale niektóre części serwisu będą wówczas niedostępne. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, zobowiązujesz się do podania prawdziwych danych. Rejestrując się wyrażasz bezpośrednią zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

6. Rejestracja i hasło

Ty jesteś odpowiedzialny za właściwe przechowywanie i poufność swojego hasła. Przez właściwe przechowywanie rozumie się nieudostępnianie hasła osobom trzecim i nie zagubienie go. Autor nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie dotrzymasz tych warunków i jeśli w wyniku tego osoby trzecie uzyskają dostęp do Twojego konta. Jeśli zgłosisz tego rodzaju nadużycie, Autor zmieni hasło lub wprowadzi zmiany do konta zgodnie z Twoimi oczekiwaniami (w miarę możliwości technicznych).

7. Umieszczanie na stronach serwisu własnych wypowiedzi

Możesz zamieścić własne treści jako komentarze lub wypowiedzi na forum pod warunkiem zarejestrowania się. Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. Pamiętaj, że jest to serwis dla dzieci, bez ograniczeń wiekowych - Autor może usunąć lub częściowo usunąć każdy Twój wpis, który będzie a) zawierał szkodliwy kod, b) niezgodny z prawem, c) obrażający innych, d) wulgarny lub obsceniczny.
Autor zobowiązuje się usuwać z serwisu wszelkie treści nieodpowiednie dla dzieci, jednak nie ponosi odpowiedzialści, jeśli takie wypowiedzi pojawią się na forum.
Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby.
Zbierając dane innych użytkowników (takie jak adresy e-mail) do celów innych niż korespondencja na forum w sprawach tam poruszanych łamiesz regulamin tej strony. W szczególności niedozwolone jest wprowadzanie ich do programów automatycznie rozsyłających niezamawiane oferty.
Nie będziesz umieszczać na stronie materiałów, które mogą narazić autora na odpowiedzialność karną lub cywilną.
Nie będziesz używać tej strony ani jej częsci do promowania własnej działalności bez zgody Autora.
Autor strony nie użyje Twoich treści do własnych celów bez Twojej zgody.

8. Związki z innymi stronami

Serwisy stron trzecich mogą być reklamowane na LEONIKI. SERWIS DLA DZIECI. Za treść tych reklam odpowiedzialność ponoszą ich właściciele bądź autorzy.

9. Odpowiedzialność za szkody

Korzystasz z serwisu Leoniki.pl na własne ryzyko. Autor strony nie daje gwarancji niezawodności działania serwisu, jednak dołoży starań, by była ona zachowana.
Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ataki z zewnątrz, których skutkiem będzie umieszczenie na stronie złośliwego kodu ani za ewentualne błędy w wyświetlaniu się strony w różnych przeglądarkach internetowych.
Autor strony nie odpowiada za Twoje szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony LEONIKI. SERWIS DLA DZIECI lub jej awarii, tj. utratę zysków, reputacji, aktywów niematerialnych.

10. Powiadomienia o nadużyciach

Jeśli uważasz, że strona LEONIKI. SERWIS DLA DZIECI naruszyła Twoją własność intelektualną albo chcesz zawiadomić Autora serwisu o naruszeniu jego własności intelektualnej, zawiadom nas o tym pisząc na adres leonik@leoniki.pl.

11. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Autora. W sprawach nieuregulowanych będą stosowane przepisy kodeksu cywilnego.

pszczolka1 pszczolka2 pszczolka3

Strona dostosowana do rozdzielczości 1024x768

Dodaj do czytnika RSS